Krađa beba u Srbiji - kradjabeba.org - Vesti iz jula 2006. godine
POČETNA STRANA

Vaš komentar

KONTAKT

POSTOJEĆI KOMENTARI


VESTI:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

ZATAŠKANO:

2001
1998
1996
1972 Izvoz bebaLITERATURA

STATISTIKA

AKTI

AKTI


Vesti / Juli 2006VEČERNJE NOVOSTI, 17.7.2006. / izvor
Bebe menjaju zakon

Narodna Skupština Srbije je završila vanredno zasedanje, koje je počelo 5. juna, jednoglasnim usvajanjem izveštaja Anketnog odbora formiranog radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova Srbije. Kako je predočio predsednik Skupštine Predrag Marković, ovo je prvi put u istoriji srpskog parlamentrizma da bude usvojen izveštaj o radu jednog Anketnog odbora.
U "aminovanom" izveštaju, na šesnaest strana, pored mnogih zaključaka, članovi Odbora su predložili i niz konkretnih "poteza", kako bi se došlo do istine o nestalim bebama. Prva predložena mera je da se izvrši deblokada rada MUP-a, tužilaštva i sudova.

Bez zastarelosti

Anketni odbor je inicirao da ministar unutrašnjih poslova obrazuje specijalnu jedinicu, sastavljenu od stručnjaka koji se bave krvnim deliktima, organizovanim kriminalom i tgovinom ljudima. Ona bi bila odgovorna direktno ministru i imala mandat da radi na nivou Republike Srbije, sa zadatkom da detaljno istraži sve slučajeve vezane sa sumnje roditelja da su im novorođena deca nestala iz porodilišta.

Anketni odbor će dostaviti kompletnu raspoloživu dokumentaciju ministru, koji će u roku od tri meseca, po usvajanju izveštaja, podneti informaciju Odboru za bezbednost parlamenta o radu i saznanju MUP-a. Predloženo je i da specijalni tužilac i Specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala postupaju po svim prijavama roditelja.

Kako je u rešavanju ovih slučajeva došlo do zastoja zbog zastarelosti krivičnih dela, predložena je hitna promena odgovarajućih zakona. Narodna skupština Srbije, na predlog predsednika, u roku od petnaest dana od usvajanja izveštaja, treba da formira radnu grupu od poslanika i pravnih stručnjaka koji bi utvrdili izmene pravne regulative, kojom se institut zastarelosti otklanja. Ova grupa bi trebalo da u roku od tri meseca podnese republičkom parlamentu predloge zakona. Na ovaj način, kako se navodi u izveštaju Anketnog odbora, omogućilo bi se procesuiranje svih evidentiranih slučajeva, zasnovanih na sumnji roditelja da su im deca nestala iz porodilišta. Članovi odbora su predočili i da iz razgovora sa javnim tužiocima proizilazi da su primljene 764 prijave, od kojih su 539 odbačene i to 383 zbog zastarelosti a 157 iz drugih razloga. U izveštaju se navodi i da je RJT uputio nižim tužiocima dva uputstva, 8. aprila 2003. i 11. novembra 2004. godine, koja se međusobno razlikuju. U prvom se dozvoljava postupanje po krivičnim delima za koja je nastupila apsolutna zastarelost, a u drugom ta mogućnost nije pominjana.

Nema opravdanja

- Postoji specifičnost, koju ne mogu da generalizujem, vezana za područje Niša - kaže predsednica Anketnog odbora mr Živodarka Dacin. - Znači, možda ima i u nekim drugim sredinama, ali ovo može da se registruje kao pojava da su u 90 odsto slučajeva majke koje su bile u braku, a koje su pod udatim prezimenima rađale, zavodene pod - devojačkim prezimenom. Vredi pomenuti i dva dokumentovana slučaja iz Pančeva gde roditelji, posle 31 i 34 godine, dobijaju poziv da odu u Centar za socijalni rad da daju imena svojoj deci, koja su ili preminula ili zaista nisu umrla, pa se nalaze u nekim drugim porodicama. Anketni odbor je u svom izveštaju konstatovao i da pored značajnih propusta prilikom vođenja medicinske dokumentacije, postoje i mnoge nelogičnosti, koje teško mogu da se opravdaju. U svojim zaključcima, Odbor navodi da je većina spornih slučajeva nestanka dece nastala u periodu od 1970. do 1990. godine. - Saopštavanje vesti o smrti deteta rodbini, po pravilu nije praćeno nikakvim detaljnim obrazloženjem uzroka smrti, ili su izjave službenih lica međusobno kontrodiktorne - zaključio je Odbor. - Roditelji su na svaki način i bez izuzetaka sprečavani da vide svoje umrlo dete. Imali su velikih poteškoća da dobiju medicinsku dokumentaciju od zdravstvenih ustanova. Postoji i nepodudarnost između kliničke dijagnoze u potvrdi o smrti i one nakon obdukcije. To ne može da se podvede pod stručnu grešku i opravdava sumnju roditelja.

Anketni odbor predočava da je vrlo često roditeljima sugerisano da je za njihovo dobro to što je beba umrla, jer bi imala teške posledice po rast i razvoj da je ostala u životu. Ovo se događalo i u slučajevima kada se iz priložene medicinske dokumentacije ne vidi da je dete rođeno sa vidnim deformitetima.

Trag se gubi

- Roditeljima preminule bebe se nije dozvoljavalo preuzimanje tela radi sahrane, čak i kada su oni to izričito tražili - navodi Anketni odbor. - Stavljalo im se do znanja da su postupak i troškovi sahrane isključiva briga zdravstvene ustanove, uz sugestije da oko toga ne bi trebalo da se angažuju i brinu. Odbor nije došao do saznanja da u zdravstvenim ustanovama postoji trag o plaćanju pogrebnih usluga.

Roditelji nisu mogli da dođu do podataka i da li je, kako i gde njihovo novorođenče sahranjeno. Pri traganju za grobnim mestom, utvrdili su da se detetu gubi svaki trag između zdravstvene ustanove i pogrebnog preduzeća. U ovim ustanovama, u gotovo svim slučajevima, nema podataka o sahrani deteta sa podacima iz zdravstvene evidencije, odnosno podataka pri matičnim službama. Posebno je indikativna činjenica da postoji evidencija za ostalu novorođenčad, za kojom roditelji ne tragaju a preminula su tih godina, što isključuje mogućnost postojanja prakse neupisivanja umrle novorođenčadi u registar sahranjenih. Anketni odbor je konstatovao da je procedura za utvrđivanje vremena i uzroka smrti, odnosno obudkcija, kao i postupanje sa odstranjenim delovima ljudskog tela propisana odgovarajućim pravilnikom. Zato zdravstvenim ustanovama nije ostavljena mogućnost da u tom slučaju postupaju po svom nahođenju.

Međutim, u razgovoru sa rukovodstvom pogrebnog preduzeća došlo se do saznanja da ne postoji mogućnost da se izgubi trag telu osobe pa i umrlom novorođenčetu, ako je izdahnulo u zdravstvenoj ustanovi.
- Tela svih umrlih osoba iz zdravstvene ustanove se, po preciznoj proceduri, transportuju do kapele gde se podaci o umrlom upisuju i trajno čuvaju u registrima - navodi se u zaključcima. - Iz kapele se tela predaju rodbini, ili transportuju do groblja gde se takođe upisuju u registre koji se trajno čuvaju. Prema tome, ne postoji mogućnost da se podaci osoba koje su umrle u zdravstvenim ustanovama ne nalaze u odgovarajućem pogrebnom preduzeću. Uvidom u predmete koji su dostavljeni Odboru, može da se konstatuje da roditelji nisu našli podatke o svojoj deci u evidenciji pogrebnih preduzeća.

Mogući scenario

Direktor Centra za socijalni rad iz Novog Sada Jovan Kočić izneo je pred Anketnim odborom hipotetički scenario krađe beba. Najpre, kako je istakao, žena ode iz svog grada kod svojih rođaka, da se ne bi videlo da nije trudna, a posle izvesnog vremena se u dogovoru sa lekarom, "stacionira" u nekom porodilištu. Kada se neka majka porodi, njeno dete se proglasi mrtvim, a ova žena se pojavljuje kroz papire direktno kao da je ona rodila.
- Zatim dolazi kući, bila je na održavanju trudnoće i vraća se... - objasnio je Kočić. - Ta žena dobija tuđe dete na svoje ime, a Centar za socijalni rad je zaobiđen.

Poklon ljubavnici

Jedna starašna Aleksinčanka već godinama traga za svojim sinom, koji je navodno umro još pre 45 godina. Bila je ubeđena da joj je mezimac, igrom sudbine, preminuo na lečenju u niškoj bolnici, nekoliko meseci posle rođenja. Sve do pre nekoliko godina, kada joj se suprug na samrti priznao da je njihov sin i živ i zdrav, ali da ga je posle lečenja, uz pomoć lekara, poklonio svojoj ljubavnici, koja nije mogla da ima decu!

Miša Ristović

< nazadVEČERNJE NOVOSTI, 14.7.2006.
Svakom po čip

Lične karte će od nove godine izgledati potpuno drugačije i imaće: fotografiju i čip, a u njemu otisak prsta, matične brojeve roditelja, podatke o državljanstvu i prebivalištu. Uprkos protivljenju dela javnosti, Narodna skupština je u petak usvojila zakon o novoj ličnoj karti. Ova isprava ubuduće će važiti pet, a ne kao do sada deset godina, a starosna granica za njeno dobijanje je pomerena sa 18 na 16 godina.
Obrazac će biti štampan na srpskom i engleskom, a planirano je i na jezicima nacionalnih manjina. Građani će moći da dobio novu ličnu kartu najkasnije 15 dana pošto su predali zahtev, a i dalje se neće plaćati taksa.

Parlament je usvojio i izveštaj Anketnog odbora koji se bavio utvrđivanjem istine o bebama za koje roditelji sumnjaju da su nestale u porodilištima širom Srbije.

U izveštaju se, između ostalog traži: deblokada rada MUP, tužilaštva i sudova, osnivanje specijalne policijske jedinice koja bi detaljno istraživala sve slučajeve nestale novorođenčadi. U toj jedinici bi trebalo da budu stručnjaci za krvne delikte, organizovani kriminal i trgovinu ljudima, bila bi direktno odgovorna ministru i imala mandat da radi na nivou cele Srbije.

Jedan od zahteva u izveštaju Anketnog odbora, iza koga od petka stoji Skupština Srbije, je da se što pre pripreme izmene nekoliko zakona, kojima će biti "izbrisana" zastarelost slučajeva.

Poslanici su izglasali i Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.
...
D.M.S. - R.O.

< nazad
ENGLISHDOLIJALI:

VESTI IZ SVETA
VAŽNO ZNATI:

KUĆNI POROĐAJ


GEN I DNK ILUZIJE


EUGENIKABAZA PODATAKA SLUCAJEVA:

1950-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019


DEČIJA BAZA PODATAKA:

TRAŽIM RODITELJE
vrh strane

kradjabeba.org